جراحی بینی

این سایت توسط یک جراح بینی اداره نمیشود!

این وب سایت در آینده ای نه چندان دور به یک وب سایت مرجع جراحی بینی تبدیل خواهد شد و در حال حاضر توسط شخص اداره میشود که امید است به لطف خدا بزودی به یک جراح بینی متخصص و کاربلد واگذار میشود تا ادامه کار به صورت حرفه ای دهد.

توکل به خدا همراه با پشتکار، بهترین نتیجه ها رو میدهد.

یا علی مدد